Visual Effect of Color in Design

 In General

Ideally you should plan and choose a color scheme from the start and you should be consistent in how you use color in your design.. Color is used to attract attention, group related elements, convey meaning, and generally enhance the aesthetics of your design. Also it can be used to organize your elements and create a visual hierarchy in your design. A small tone of color that contrasts with your main color will draw attention and it will give emphasis. Repeating colors on elements like page headings gives an immediate visual cue that those headings are related. By mixing warm and cool colors you can create depth in your design. Darker colors tend to be seen first and carry more visual weight. A larger area of a lighter color is necessary to balance the visual weight. Be careful about using too many colors. You need enough to be able to offer contrast. 5 colors is generally a good maximum, though you can use more.

Understanding the meaning behind colors is one thing, choosing a color scheme is another. Usually when deciding on a color scheme you’ll begin with the dominant color. This might come from existing marketing material like a logo or brochure. Another way to choose dominant colors is to think of the words you would use to describe the brand. What kind of emotional response do you want people to have when looking at your design? McDonald’s for example uses red and yellow because those colors increase appetite and lead to impulsiveness. Perfect when you’re selling fast food. IBM on the other uses blue in order to associate feelings of trust and stability with their brand. Think of the brand your design is representing and what kind of associations you want people to make and choose colors accordingly. I find it helpful to quickly brainstorm words that describe the brand and then consider color meanings.

Tasarımda Renklerin Görsel Etkisi

İdeal olarak, başlangıçta bir renk skalası planlayıp seçmelisiniz ve tasarımınızda rengin nasıl kullanıldığı konusunda tutarlı olmalısınız… Renk dikkat çekmek, birbiriyle ilgili ögeleri gruplamak, anlam ifade etmek ve genellikle tasarımınızın estetiğini geliştirmek için kullanılır. Ögelerinizi düzenlemek ve tasarımınızda görsel bir hiyerarşi oluşturmak için de kullanılabilir. Ana renginize kontrast oluşturan küçük bir renk tonu dikkat çekecektir ve vurgu yaratacaktır. Sayfa başlıkları gibi ögeler üzerindeki tekrarlanan renkler, bu başlıkların birbiriyle ilgili olduğuna dair görsel bir işaret verir. Sıcak ve soğuk renkleri karıştırarak tasarımınızda derinlik yaratabilirsiniz. Koyu renkler önce görülme eğilimi gösterir ve daha fazla görsel ağırlık taşır. Görsel ağırlığı dengelemek için daha açık renkli daha büyük bir alan gereklidir. Çok fazla renk kullanmaya dikkat edin. Kontrastı sağlayabilecek kadarına ihtiyacınız var. 5 renk genellikle iyi bir sınırdır, tabii daha fazlasını da kullanabilirsiniz.

Renklerin arkasındaki anlamı anlamak ayrı, bir renk skalası seçmek ayrıdır. Genellikle bir renk düzenine karar verirken baskın renkle başlarsınız. Bu, mevcut pazarlama materyallerinden bir logo veya broşür gibi olabilir. Baskın renkleri seçmenin bir diğer yolu, markayı tanımlamak için kullanacağınız kelimeleri düşünmektir. Tasarımınıza bakarken insanların ne tür duygusal tepkilere sahip olmasını istiyorsunuz? Örneğin McDonald’s kırmızı ve sarı kullanır, çünkü bu renkler iştahı artırır ve dürtüsellik yaratır. Bu da fast food satışı için mükemmeldir. Diğer yandan IBM, güven ve istikrar duygularını markalarıyla ilişkilendirmek için mavi kullanır. Tasarımınızın temsil ettiği markayı ve insanlara hangi renkleri kullandırmak ve seçtirmek istediğini düşünün. Markayı tanımlayan kelimeleri hızlı bir şekilde beyin fırtınası yapmayı ve ardından renk anlamlarını düşünmeyi faydalı buluyorum.

Leave a Comment