Toward an Architecture | Book Review

 In General

An esoteric book filled with modern ideas and highlights Le Corbusier’s ideas and aspirations he wants for architecture. He does so in a very mystic, metaphoric, and illustrative way by a display of many photographs and hand sketches.

It’s a showcase of revolutionary ideas that started forming during his time, which was very advance for the time. In his opinion, the most important architectural element is the free plan. The architect has freedom to design the plan because s/he already has a good structural system formed by slabs supported by columns.

The architect, who has defended his architectural understanding which is free from decoration and details, under the umbrella of modernism, brought a new dimension to the sense of housing.

If I were to judge the transition of architecture during his time to now, and judge base on the execution of his ideas and principles, I would say that we haven’t disappointed him. Some architecture still have the purpose of being a decorative facade in the face of the world. However, we’re slowly moving toward a change.

 

Bir Mimarlığa Doğru | Kitap İncelemesi

Modern fikirlerle dolu ezoterik bir kitap. Bu kitap Le Corbusier’nin mimarideki fikirlerini ve yapmak istediklerini vurguluyor. Bunu da pek çok fotoğraf ve eskizin gösterimi ile mistik, mecazi ve açıklayıcı bir şekilde yapıyor.

Zamanına göre çok ilerde olan, o dönemde oluşmaya başlayan devrimci fikirlerin bir gösterimi diyebiliriz bu kitap için. Le Corbusier’ye göre mimari ögelerden en önemlisi serbest plandır. Mimar, planı tasarlama özgürlüğüne sahiptir, çünkü zaten sütunlarla desteklenen plakaların oluşturduğu iyi bir yapısal sisteme sahiptir.

Modern ve sosyalist fikirli olan Corbusier, süslemeden ve detaylardan arınmış sade mimarlık anlayışını modernizm çatısı altında savunarak, konut anlayışına yepyeni boyutlar kazandırdı.

Şimdiye dek mimarlığın geçişine ve Corbusier’nin fikir ve ilkelerinin uygulanmasına baktığımda, onu hayal kırıklığına uğratmadığımızı söyleyebilirim. Bazı mimariler hala dünyanın karşısında dekoratif bir cephe olma amacına sahip, ancak yavaş yavaş bir değişime doğru ilerliyoruz.

Leave a Comment